Polityka prywatności

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona

źródłem obowiązków dla użytkowników strony www.kancelariainwestycyjna.pl

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.kancelariainwestycyjna.pl jest firma F1 INDUSTRIES sp. z o.o. (KRS: 0000461228, NIP: 9721244530, REGON: 302420895), adres poczty elektronicznej: biuro@dzialkapodmyjnie.pl – zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

  1. RODZAJ I SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników strony www.kancelariainwestycyjna.pl: Adres IP urządzenia z którego nastąpiła wizyta użytkownika w serwisie www.kancelariainwestycyjna.pl, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego w przypadku podania ich w formularzu zgłoszeń serwisowych, formularzu zapytań ofertowych lub jako zgłoszenie w zakładce praca.

 

  1. CEL I OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

3.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika strony www.kancelariainwestycyjna.pl.

3.2. Cel zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora to w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

3.3. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych, tj. realizacji zamówienia oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej, promocyjnej lub marketingowej przy czym po tym okresie dane mogą być przechowywane na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

 

  1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.kancelariainwestycyjna.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć np. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

4.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www.kancelariainwestycyjna.pl w następujących celach:

4.2.1. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania

4.2.2. dostosowywania zawartości strony www.kancelariainwestycyjna.pl do indywidualnych preferencji

Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony www.kancelariainwestycyjna.pl

4.2.3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.kancelariainwestycyjna.pl

4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.kancelariainwestycyjna.pl.

4.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): • w przeglądarce Chrome • w przeglądarce Firefox • w przeglądarce Internet Explorer • w przeglądarce Opera • w przeglądarce Safari

4.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony www.kancelariainwestycyjna.pl (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strona www.kancelariainwestycyjna.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.kancelariainwestycyjna.pl. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie www.kancelariainwestycyjna.pl danych osobowych niezbędnych do świadczenie

Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości świadczenia tejże usługi.

5.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uprzednia zgoda Użytkownika lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

  1. KONTROLA I DOSTĘP DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

6.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

6.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2. Strona internetowa www.kancelariainwestycyjna.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www.kancelariainwestycyjna.pl.

7.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.